Regulamin

Zobacz pokoje

Każdy Gość przebywający na terenie Hotelu jest zobowiązany do przestrzegania poniższego regulaminu:


Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

Osoby niezgłoszone do zamieszkania mogą przebywać w pokoju hotelowym w odwiedzinach od godziny 8:00 do godziny 22:00.

Cisza nocna obowiązuje wszystkich Gości w godzinach 22:00 do godziny 7:00 rano.

Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie pod stałym nadzorem. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Hotel nie odpowiada z tytułu utraty pieniędzy, dokumentów, kosztowności albo przedmiotów mających jakąkolwiek wartość, jeśli pozostawione one zostały w pokoju, a nie oddane do depozytu.

Akceptujemy za dodatkową opłatą obecność zwierząt. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

W pokojach nie wolno posiadać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

Zabrania się przeszkadzania innym Gościom hotelowym, produkowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia.